Sửa đổi Bộ luật Lao động: Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động

  • 03/09/2019 13:32
  • 1 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 sẽ được trình Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào Kỳ họp tháng 10 tới. Bên cạnh những nội dung lớn như: điều chỉnh tuổi hưu, tăng giờ làm thêm, dự thảo còn điều chỉnh nhiều vấn đề có tính thiết yếu trong quan hệ lao động gồm: hợp đồng lao động, lương tối thiểu vùng...
Theo dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, hợp đồng lao động chỉ gồm 2 loại

Theo dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, hợp đồng lao động chỉ gồm 2 loại

Theo đó, dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động đề xuất: Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong 2 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Cụ thể, hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng nhưng không quá 36 tháng.

Như vậy, loại hình hợp đồng lao động theo mùa vụ không còn được sử dụng trong dự thảo lần này.

Liên quan đến chính sách tiền lương của người lao động, cơ quan soạn thảo để xuất thay đổi khái niệm về lương tối thiểu vùng. Theo đó, lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thường.

Khái niệm về lương tối thiểu trong Bộ luật Lao động hiện hành, ngoài thông tin trên còn được bổ sung thêm nội dung: “...phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”. Nội dung “đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ” được cơ quan soạn thảo chuyển thành 1 trong 5 tiêu chí để xác định, điều chỉnh lương tối thiểu.

Cụ thể, tiền lương tối thiểu được xác định và điều chỉnh căn cứ vào 5 yếu tố sau đây: Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa lương tối thiểu và mức lương phổ biến của người lao động trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục