Sử dụng tên định danh “SoTTTTHaNoi” nhắn tin thông báo thuê bao vi phạm

  • 01/12/2020 08:55
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài

ANTD.VN -  Trong năm nay, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội sẽ đăng ký và vận hành sử dụng tên định danh “SoTTTTHaNoi” để nhắn tin, thông báo chủ thuê bao vi phạm Nghị định 91/2020/NĐ-CP đến Sở TT-TT làm việc.

Sử dụng tên định danh “SoTTTTHaNoi” nhắn tin thông báo thuê bao vi phạm ảnh 1

Triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác

Sở TT-TT Hà Nội cho biết, để triển khai Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (Nghị định 91), trong năm 2020, Sở TT-TT Hà Nội sẽ sử dụng tên định danh “SoTTTTHaNoi” để nhắn tin, thông báo cho chủ thuê bao vi phạm Nghị định này đến Sở làm việc.

Bên cạnh đó, Sở TT-TT sẽ ban hành Quyết định về “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác” và “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định” trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 1/3/2021, Hà Nội sẽ thanh tra và xử lý vi phạm các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet, dịch vụ thư điện tử.

Ngoài việc ngăn chặn có hiệu quả tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử rác, kế hoạch triển khai Nghị định 91 nêu trên còn nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân trong công tác này.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hà Nội đề nghị, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện 5 nội dung, giải pháp như: tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Nghị định 91, thông tin, hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; xây dựng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác;

Chia sẻ cơ sở dữ liệu về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; cung cấp thông tin thuê bao, thực hiện tạm ngừng/ngừng cung cấp dịch vụ, thu hồi địa chỉ điện tử được dùng để phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Tiếp nhận phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định...

Tin cùng chuyên mục