Sớm hoàn thiện tờ trình Luật Đất đai sửa đổi

  • 18/02/2013 07:00
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Theo đó, Bộ TN-MT sẽ phải hoàn thiện tờ trình Chính phủ về Luật Đất đai sửa đổi, trình Chính phủ vào quý II-2013. 

Đồng thời, xây dựng dự thảo các Nghị định quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; về phương pháp định giá và khung giá các loại đất; về cưỡng chế thu hồi đất, thi hành quyết định hành chính về đất đai. Bộ TN-MT phải tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền. 

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ hoàn thiện Luật Tiếp công dân, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, khóa XIII. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát, có phương án giải quyết cơ bản 528 vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; công khai kết quả giải quyết.

Tin cùng chuyên mục