Sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp

  • 23/10/2015 08:00
  • 0 bình luận
  • Lê Hồng Vân
  • In bài
ANTĐ - Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu rõ “tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp…”. 

Sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách tư pháp ảnh 1


Về vấn đề này, theo tôi cần bổ sung nội dung “đưa pháp luật vào đời sống xã hội” nhằm hướng đến mục đích mọi tổ chức, cơ quan, công dân đều có ý thức pháp luật, tôn trọng và thực hành pháp luật. Đây không chỉ là phương tiện hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tệ nạn xã hội và tội phạm, mà còn là nền tảng để xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo đảm mọi công dân bình đẳng trước pháp luật.Công cuộc cải cách tư pháp trong những năm gần đây được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm và được đặt trong mối quan hệ với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tới nay, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Hoàn thiện một bước về chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp đã và đang được nghiên cứu từng bước hướng tới sự hoàn thiện cả về hệ thống tổ chức và về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền hoạt động.Quá trình đổi mới hệ thống các cơ quan tư pháp đã được tiến hành trong mối liên hệ với việc phân định rõ thẩm quyền quản lý hành chính với việc đề cao trách nhiệm và bảo đảm tính độc lập của các chức danh tư pháp trong quá trình tác nghiệp. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ tư pháp đã từng bước trưởng thành nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quá trình cải cách tư pháp.Dù đã đạt được những kết quả to lớn, song với yêu cầu đẩy mạnh quá trình cải cách tư pháp, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Đó là sự hoàn thiện đồng bộ hệ thống các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, về hoàn thiện chính sách, pháp luật và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm huy động được lực lượng của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội tham gia vào quá trình cải cách tư pháp.


Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội 


Tin cùng chuyên mục