Sớm ban hành Nghị định mới về quản lý, sử dụng vốn vay ODA

  • 01/12/2011 23:38
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ KH-ĐT khẩn trương phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9-11-2006 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn ODA, trình Chính phủ quyết định.

Nghị định mới cần lưu ý một số vấn đề: Đơn giản và hài hòa thủ tục tài trợ, thủ tục phê duyệt danh mục dự án ODA, vay vốn ưu đãi; Việc phân cấp và ủy quyền về mặt thủ tục trình duyệt các điều ước quốc tế cụ thể về ODA, có cơ chế quản lý tập trung những vấn đề liên quan đến cân đối vĩ mô; Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân được tiếp cận nguồn này; Chú trọng việc tăng cường năng lực của các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý, triển khai thực hiện các dự án; Tăng cường trách nhiệm giải trình báo cáo của các cơ quan chủ quản trong quản lý và sử dụng vốn; Trách nhiệm giám sát của các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ đối với các dự án ODA, vay vốn ưu đãi.

Tin cùng chuyên mục