Số lượng doanh nghiệp trăm tỷ tăng nhanh

  • 27/11/2017 17:48
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng thành lập mới đang tăng nhanh hơn so với doanh nghiệp quy mô dưới 10 tỷ, cho thấy sự lạc quan của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh hiện tại. 
Doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng về quy mô vốn

Doanh nghiệp thành lập mới ngày càng tăng về quy mô vốn

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH-ĐT) cho biết, 11 tháng đầu năm 2017, tất cả các quy mô vốn đăng ký đều có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký từ 10-20 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 33,5% với 5.538 doanh nghiệp; tiếp đến là trên 100 tỷ đồng có 1.344 doanh nghiệp, tăng 28,6%;

Doanh nghiệp có quy mô từ 20-50 tỷ đồng có 2.888 doanh nghiệp, tăng 26,6%;Từ 50-100 tỷ đồng có 1.198 doanh nghiệp, tăng 15% và từ 0-10 tỷ đồng có 105.077 doanh nghiệp, tăng 12,8%.

Như vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 90,5% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô trên 100 tỷ đã tăng mạnh hơn khu vực doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Tính trung bình, mỗi tháng cả nước có khoảng 122 doanh nghiệp có quy mô trên 100 tỷ đồng được thành lập. Mặc dù số lượng doanh nghiệp lớn thành lập còn khiêm tốn xong xu hướng tăng mạnh cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô càng nhỏ thì rủi ro càng lớn. Trong số các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, tỷ lệ doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng luôn lớn nhất. Trong 11 tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 93,6% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. 

Trong khi đó, doanh nghiệp quy mô vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng là có tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 11 tháng đầu năm 2017, cả nước có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.131.819 tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.  

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Tin cùng chuyên mục