Số liệu giải ngân vốn đầu tư công: Ngân hàng Nhà nước nói sai, Bộ Tài chính khẳng định đúng

  • 26/07/2017 13:21
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan này thực tế là 56,14% chứ không phải 5,8% như số liệu Bộ Tài chính đưa ra.

Trước đó ngày 25-7, Tổ Công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 với 13 bộ, ngành, địa phương được xem là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

NHNN cho rằng Bộ Tài chính nhầm lẫn trong tính toán tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan này

NHNN cho rằng Bộ Tài chính nhầm lẫn trong tính toán tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan này

Theo báo cáo ước tính của Bộ Tài chính về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017, NHNN mới chỉ đạt 5,8%. Tuy nhiên, ngay tại cuộc họp, theo báo cáo của NHNN và xem xét của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về số liệu cụ thể vốn đầu tư công năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và số thực tế đã giải ngân của NHNN cho thấy, tỷ lệ 5,8% do Bộ Tài chính đưa ra là không chính xác do nhầm lẫn cách tính. Thực tế, số vốn giải ngân đã được xác định chính xác của NHNN là 56,14%.

“Với tỷ lệ giải ngân 56,14% cho thấy NHNN là đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Kế hoạch từ nay đến hết năm, NHNN sẽ đảm bảo giải ngân hết số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2017” – đại diện NHNN khẳng định.

Phản hồi ý kiến của NHNN, Bộ Tài chính vừa phát đi thông tin khẳng định số liệu thống kê của cơ quan này là đúng.

Theo đó, Bộ Tài chính đưa ra bằng chứng, năm 2017, tại Nghị quyết số 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017, NHNN được giao tổng kế hoạch chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước là 73.380 triệu đồng.

Tại Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017, tổng số kế hoạch vốn năm 2017 (vốn trong nước) của NHNN được Thủ tướng Chính phủ giao là 73.380 triệu đồng, gồm: "số vốn đúng quy định là 7.645 triệu đồng; số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng”.

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước, đến hết 30/6/2017 NHNN đã giải ngân 4.292 triệu đồng. Vì vậy, theo Bộ Tài chính tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 của NHNN đến 30/6/017 là 5,8% (so với tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 của NHNN đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao là 73.380 triệu đồng).

"Đối với số vốn bố trí chưa đúng quy định, chưa phân bổ chi tiết, hoặc thông tin số liệu chưa rõ ràng cần tiếp tục rà soát là 65.735 triệu đồng tại Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (của dự án NH09B do có số giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 đến ngày 30/9/2016 đạt dưới 30% kế hoạch nên không đủ điều kiện bố trí kế hoạch năm 2017 theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ) thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo cấp thẩm quyền tiếp tục phân bổ cho dự án" - thông báo của Bộ Tài chính cho biết

Tin cùng chuyên mục