Sơ kết 5 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

  • 26/10/2017 13:36
  • 0 bình luận
  • Linh Nhi
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 26-10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020 trong Công an nhân dân và đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện phong trào trong thời gian tới. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự.

Trong suốt 5 năm qua, công tác xây dựng và tôn vinh các cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng, công nhận và tôn vinh đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong CAND. Đã có 742 lượt đơn vị cấp cục, trường, Công an tỉnh, thành phố; 43100 lượt đơn vị cấp cơ sở được công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”.

Cùng với đó, hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, huấn luyện quân sự võ thuật đã phát huy khả năng sáng tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu của cán bộ chiến sỹ.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CAND giai đoạn 2011- 2015

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CAND giai đoạn 2011- 2015

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  trong CAND giai đoạn 2011- 2015

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được lồng ghép với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào, cuộc vận động hiện có trong CAND. Hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật trong CAND có nhiều tác phẩm, đề tài có giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật, phong trào văn nghệ quần chúng trong CAND được phát triển sâu rộng.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, đến hành động trong mỗi CBCS về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa trong CAND và người cán bộ chiến sỹ CAND văn hóa, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh một số vẫn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: “Cần tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các phong trào. Nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trong CAND, kiện toàn tổ chức các đơn vị đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của CBCS”.

Tin cùng chuyên mục