Số giờ nộp thuế giảm chậm

  • 25/09/2015 06:25
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTĐ - Ngày 24-9, Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Ông Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM cho biết, các doanh nghiệp ghi nhận có sự cải cách và thay đổi ở các bộ, ngành, song nhiều thủ tục, cơ chế của các bộ, ngành vẫn còn tồn tại và vướng mắc. Các bộ, ngành khẳng định đã rất quyết liệt trong cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng doanh nghiệp lại đánh giá là chậm chuyển biến.Chẳng hạn, theo Bộ Tài chính, thời gian nộp thuế đã giảm được 78% số giờ thực tế, vượt chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết 19, còn doanh nghiệp chỉ nói thực hiện được 20% (tương đương với 110 giờ). Ngoài ra, thống kê mới của CIEM cũng cho thấy có khoảng 3.300 “giấy phép con” về điều kiện kinh doanh ban hành trái thẩm quyền, cần được xóa bỏ ngay. 

Tin cùng chuyên mục