Siêu thị tiếp tục giảm giá bán lẻ sữa

  • 10/06/2014 16:00
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Bắt đầu từ hôm nay (10-6), sản phẩm sữa Enfa của Mead Johson thông báo giảm giá áp dụng với 5 mặt hàng tại hệ thống siêu thị Ocean Mart. 

So với tuần cuối tháng 5-2014 thì trong tuần đầu tháng 6  này, doanh số bán sữa thuộc nhóm áp giá trần bao gồm các mặt hàng sữa của abbott đã tăng tới gần 100%.

Có thể coi đây là tín hiệu đáng mừng cho thị trường sữa bột trẻ em.

Từ nay tới 20- 6 nhóm các mặt hàng thuộc 25 mặt hàng sữa được áp giá trần sẽ tiếp tục giảm. Trước đó, hệ thống siêu thị này cũng thông báo giảm giá bán lẻ một số sản phẩm sữa của Abbott. 

BẢNG GIÁ SỮA CỦA MEAD JOHNSON TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

STT

MÃ HÀNG

TÊN SP ĐĂNG KÝ BỘ TÀI CHÍNH

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ TẠI OCEAN MART

GIÁ MỚI TẠI OCEAN MART

MỨC GIẢM

ÁP DỤNG

1

21700429

Enfagrow A+ 3 vanilla 1.800g

Lon (hộp)

843.400

647.000

23%

10-6-2014

2

21700428

Enfagrow A+ 3 vanilla 900g

Lon (hộp)

462.400

355.000

23%

3

21700425

Enfamil A+ 2 900g

Lon (hộp)

527.500

417.000

20%

4

21700423

Enfamil A+ 1 900g

Lon (hộp)

554.000

438.000

20%

5

21700422

Enfamil A+ 1 400g

Lon (hộp)

271.500

215.000

20%

6

21700256

Abbott Grow 3 900g

Lon (hộp)

309.700

267.900

1-6-2014

7

21700264

Grow G-Power vanilla 900g

Lon (hộp)

435.000

372.600

8

21700602

Similac GainPlus IQ 900g ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)

503.900

419.200

9

21700603

Similac GainPlus IQ 1,7kg ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)

859.900

716.200

10

21700265

Grow G-Power vanilla 1,7kg

Lon (hộp)

738.500

631.400

STT

MÃ HÀNG

TÊN SP ĐĂNG KÝ BỘ TÀI CHÍNH

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ TẠI OCEAN MART

GIÁ MỚI TẠI OCEAN MART

MỨC GIẢM

ÁP DỤNG

1

21700429

Enfagrow A+ 3 vanilla 1.800g

Lon (hộp)

                843.400

          647.000

23%

10/6/2014

2

21700428

Enfagrow A+ 3 vanilla 900g

Lon (hộp)

                462.400

          355.000

23%

3

21700425

Enfamil A+ 2 900g

Lon (hộp)

                 527.500

          417.000

20%

4

21700423

Enfamil A+ 1 900g

Lon (hộp)

                 554.000

          438.000

20%

5

21700422

Enfamil A+ 1 400g

Lon (hộp)

                 271.500

          215.000

20%

6

21700256

Abbott Grow 3 900g

Lon (hộp)

                 309.700

          267.900

1/6/2014

7

21700264

Grow G-Power vanilla 900g

Lon (hộp)

                435.000

          372.600

8

21700602

Similac GainPlus IQ 900g ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)

                 503.900

          419.200

9

21700603

Similac GainPlus IQ 1,7kg ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)

                 859.900

          716.200

10

21700265

Grow G-Power vanilla 1,7kg

Lon (hộp)

                738.500

        631.400

STT

MÃ HÀNG

TÊN SP ĐĂNG KÝ BỘ TÀI CHÍNH

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ TẠI OCEAN MART

GIÁ MỚI TẠI OCEAN MART

MỨC GIẢM

ÁP DỤNG

1

21700429

Enfagrow A+ 3 vanilla 1.800g

Lon (hộp)

                843.400

          647.000

23%

10/6/2014

2

21700428

Enfagrow A+ 3 vanilla 900g

Lon (hộp)

                462.400

          355.000

23%

3

21700425

Enfamil A+ 2 900g

Lon (hộp)

                 527.500

          417.000

20%

4

21700423

Enfamil A+ 1 900g

Lon (hộp)

                 554.000

          438.000

20%

5

21700422

Enfamil A+ 1 400g

Lon (hộp)

                 271.500

          215.000

20%

6

21700256

Abbott Grow 3 900g

Lon (hộp)

                 309.700

          267.900

1/6/2014

7

21700264

Grow G-Power vanilla 900g

Lon (hộp)

                435.000

          372.600

8

21700602

Similac GainPlus IQ 900g ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)

                 503.900

          419.200

9

21700603

Similac GainPlus IQ 1,7kg ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)

                 859.900

          716.200

10

21700265

Grow G-Power vanilla 1,7kg

Lon (hộp)

                738.500

        631.400

STT

MÃ HÀNG

TÊN SP ĐĂNG KÝ BỘ TÀI CHÍNH

ĐƠN VỊ

GIÁ CŨ TẠI OCEAN MART

GIÁ MỚI TẠI OCEAN MART

MỨC GIẢM

ÁP DỤNG

1

21700429

Enfagrow A+ 3 vanilla 1.800g

Lon (hộp)

                843.400

          647.000

23%

10/6/2014

2

21700428

Enfagrow A+ 3 vanilla 900g

Lon (hộp)

                462.400

          355.000

23%

3

21700425

Enfamil A+ 2 900g

Lon (hộp)

                 527.500

          417.000

20%

4

21700423

Enfamil A+ 1 900g

Lon (hộp)

                 554.000

          438.000

20%

5

21700422

Enfamil A+ 1 400g

Lon (hộp)

                 271.500

          215.000

20%

6

21700256

Abbott Grow 3 900g

Lon (hộp)

                 309.700

          267.900

1/6/2014

7

21700264

Grow G-Power vanilla 900g

Lon (hộp)

                435.000

          372.600

8

21700602

Similac GainPlus IQ 900g ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)

                 503.900

          419.200

9

21700603

Similac GainPlus IQ 1,7kg ( với Intelli-Pro)

Lon (hộp)

                 859.900

          716.200

10

21700265

Grow G-Power vanilla 1,7kg

Lon (hộp)

                738.500

        631.400

Tin cùng chuyên mục