Xe+

Sẽ tổng kiểm tra việc thanh lý ô tô công

  • 21/03/2017 08:07
  • 0 bình luận
  • Linh Nhật
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu rà soát, báo cáo về việc thanh lý xe ô tô công.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thanh lý xe ô tô thời gian qua của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Các địa phương phải rà soát, báo cáo việc thanh lý xe công về Bộ Tài chính

Các địa phương phải rà soát, báo cáo việc thanh lý xe công về Bộ Tài chính

Đồng thời, bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị kể trên chỉ đạo việc thanh lý tài sản Nhà nước nói chung (trong đó có xe ô tô) theo đúng quy định. Trong đó Bộ Tài chính lưu ý: tài sản phải đủ điều kiện thanh lý, tổ chức thực hiện thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch; việc bán đấu giá tài sản thanh lý, quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được… thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý, hạch toán tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán; báo cáo kê khai biến động tài sản để đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3-6-2009 của Chính phủ. Bộ, ngành, địa phương tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (trong đó có biến động về thanh lý xe ô tô) gửi bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Theo số liệu công bố mới nhất của Bộ Tài chính, hiện cả nước có 1.105 chiếc xe cô tô công đã thanh lý. Trong số này, các bộ ngành, địa phương đã báo cáo số tiền thu được của 761 xe là 35,15 tỷ đồng, bình quân là 46,2 triệu đồng/xe.

Ngoài ra, còn 2.041 chiếc các bộ ngành địa phương đã xác định dư thừa và phải thực hiện thanh lý, tuy nhiên, các bộ ngành, địa phương chưa báo cáo hết số lượng thanh lý về Bộ Tài chính.

Tin cùng chuyên mục