Sẽ thông xe kỹ thuật Quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn ngày 30-7

  • 02/07/2011 23:30
  • 0 bình luận
  • Nghĩa Minh
  • In bài
(ANTĐ) - Để thực hiện đúng tiến độ này, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công; thi công đến đâu tổ chức thu dọn ngay đất thải, vật liệu thừa đến đó để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đảm bảo thoát nước mùa mưa, tránh gây úng ngập.
Đồng thời phải khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước trên tuyến với các dự án có liên quan, đảm bảo thoát nước của các cơ quan, đơn vị và dân sinh. Hiện nay, đã có thiết kế và đang thi công 34/41 điểm khớp nối hạ tầng, vì vậy phải thống nhất phương án vừa thiết kế vừa thi công 7 điểm còn lại trên nguyên tắc đảm bảo kỹ thuật, an toàn, hiệu quả đầu tư. Riêng đối với nhà thầu Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8 cần đẩy nhanh tiến độ vì hiện nay còn khoảng 450m mới đang thi công phần nền.
Sẽ thông xe kỹ thuật Quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn ngày 30-7 ảnh 1
Đối với việc thu hồi đất bổ sung để xây dựng hạng mục cống bản 3mx2,5m thoát nước ra sông Nhuệ và 4 vị trí xây kè đá gia cố lòng sông, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và làm việc với UBND huyện Từ Liêm để sớm có thông báo thu hồi đất bổ sung và các hồ sơ liên quan làm căn cứ để Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình thu hồi đất bổ sung theo quy định. Sở Giao thông Vận tải chủ động làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ Giao thông Vận tải, sớm thống nhất phương án cụ thể để tổ chức thi công cống, hào kỹ thuật qua đường sắt.

Tin cùng chuyên mục