Sẽ thanh tra doanh nghiệp hoàn thuế có độ rủi ro cao

  • 08/07/2013 06:48
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại, dịch vụ... là một trong bốn nhóm đối tượng sẽ được cơ quan Thuế kiếm tra trong thời hạn 1 năm kể từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành (ngày 1-7 vừa qua). 

Cụ thể, 4 đối tượng này bao gồm: Cơ sở kinh doanh kê khai lỗ hai năm liên tục hoặc có số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu; Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản; kinh doanh thương mại, dịch vụ; Cơ sở kinh doanh thay đổi trụ sở từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước; Cơ sở kinh doanh có sự thay đổi bất thường giữa doanh thu tính thuế và số thuế được hoàn trong giai đoạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước.

Các trường hợp còn lại, việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.        

Tin cùng chuyên mục