Sẽ thành lập Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông

  • 25/02/2010 09:00
  • 0 bình luận
  •  (Theo TTXVN)
(ANTĐ) - Tại Công văn số 322/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên.

Sẽ thành lập Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông

(ANTĐ) - Tại Công văn số 322/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.    

 (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục