Sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay cho bản giấy đối với cán bộ công chức

  • 13/09/2020 09:52
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Đến năm 2023, sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy nhằm giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức.
Sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay cho bản giấy đối với cán bộ công chức ảnh 1

Sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy sẽ giảm thiểu việc kê khai hồ sơ cho cán bộ công chức

Bộ Nội vụ mới ban hành Quyết định số 612/QĐ-BNV về kế hoạch triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ đặt mục tiêu năm 2021, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước tại Bộ Nội vụ; các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu; các giải pháp kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu lưu trữ và dữ liệu trao đổi thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

Thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và cập nhật bổ sung dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của bộ, ngành và địa phương; tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tập trung tại Bộ Nội vụ.

Năm 2022 và các năm tiếp theo, đưa cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào quản lý và khai thác sử dụng. Gắn việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính liên quan đến công tác quản lý cán bộ của các cơ quan Nhà nước.

Đến năm 2023, sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử....

Theo quyết định này, các cơ quan phải từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống; thực hiện cấp biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động (theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) trong các cơ quan Nhà nước qua hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Thông tin được kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin, cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu quốc gia khác... để tích hợp, tổng hợp, phân tích dữ liệu, dự báo hỗ trợ trong việc ban hành chính sách của Chính phủ, Thủ tướng về công tác cán bộ, nguồn nhân lực.

Tin cùng chuyên mục