Sẽ kỷ luật lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa

  • 07/07/2014 07:48
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTĐ - Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Chính phủ đang chỉ đạo công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp rất quyết liệt, Hà Nội cũng không thể chậm trễ. Trong giai đoạn 2014-2015, thành phố sẽ phải sắp xếp, cổ phần hóa 45 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp.

Sẽ kỷ luật lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa ảnh 1
Các doanh nghiệp cần có phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa


Nhiệm vụ nặng nề

Ngày 29-12-2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đổi mới doanh nghiệp Hà Nội. Theo đó, từ năm 2012-2015, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện cổ phần hóa 56 doanh nghiệp, bao gồm 35 doanh nghiệp và 21 bộ phận doanh nghiệp. Đây đều là những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, hiện đang là động lực kinh tế, nắm giữ nhiều nguồn lực, đất đai của thành phố. Theo báo cáo mới đây của UBND thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố trong 2 năm 2014-2015, thành phố phải thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa 45 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp. Riêng năm 2014, con số doanh nghiệp phải thực hiện công tác này là 27 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp, đồng thời thoái vốn tại 74 doanh nghiệp có vốn Nhà nước tham gia. 

Thực tế triển khai sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy, công tác này còn gặp một số khó khăn. Trước hết là chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp khá phức tạp, mất nhiều thời gian cho doanh nghiệp và tạo tâm lý không tốt cho người lao động. Hai là việc lựa chọn tổ chức tư vấn định giá thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp. Ba là xử lý tài chính đối với vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác như: góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần, góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và các hình thức đầu tư dài hạn khác. Bên cạnh đó còn có vướng mắc do doanh nghiệp có các khoản nợ vay ngân hàng chưa hoàn trả… 

Quyết tâm thực hiện

Sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước là nội dung lớn để thực hiện tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong giai đoạn 2014 -2015, để đến năm 2015 cơ bản hoàn thành sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương tập trung lớn số lượng lớn doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện nêu trên nên việc đẩy mạnh hoàn thành công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn theo tiến độ đặt ra là rất quan trọng. Chính vì vậy, lãnh đạo UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng Sở, ngành, doanh nghiệp để việc thực hiện đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Hàng tháng, hàng quý, các bên liên quan phải tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Nếu tiến độ thực hiện chậm hoặc không đáp ứng các yêu cầu kế hoạch đề ra phải tìm hiểu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nhằm đưa ra hướng khắc phục. Thành phố sẽ kiên quyết xử lý, thay thế, điều chuyển đối với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện không nghiêm túc, không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cũng như cán bộ các sở, ngành thực hiện không nghiêm túc công tác này.

Tin cùng chuyên mục