Sẽ kiểm tra đột xuất chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân

  • 29/12/2018 08:00
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 41/2018/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
Chất lượng nước sinh hoạt của người dân sẽ được cán bộ y tế giám sát định kỳ

Chất lượng nước sinh hoạt của người dân sẽ được cán bộ y tế giám sát định kỳ

Theo đó, từ ngày 15-6-2019, mỗi tỉnh, thành phố phải có bộ phận tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý. 

Quy chuẩn mới này sẽ thay thế QCVN 01: 2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT. Điểm thay đổi lớn nhất của Quy chuẩn mới bao gồm nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Bộ Y tế ban hành và nhóm chỉ tiêu bắt buộc do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành tùy từng địa phương. 

Một điểm mới so với QCVN:01:2009/BYT, QCVN:02:2009/BYT là quy chuẩn này căn cứ áp dụng phương pháp thử theo tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành, tránh tình trạng phải liên tục sửa đổi quy chuẩn khi phương pháp thử được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Các viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm báo cáo tình hình chất lượng nước sạch của các tỉnh trong địa bàn phụ trách theo định kỳ 6 tháng/lần; Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát chất lượng nước. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đột xuất kiểm tra chất lượng nước sạch của các đơn vị cấp nước sạch cho các hộ gia đình định kỳ theo quý. 

Tin cùng chuyên mục