Sẽ công khai các tiêu chí về phân loại doanh nghiệp, cá nhân có rủi ro về thuế

  • 19/05/2021 16:37
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Theo quy định mới, các tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro người nộp thuế sẽ được công khai, không ban hành dưới chế độ mật như đã thực hiện trước đây.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/7/2021.

Trong đó, nội dung Thông tư quy định công khai các tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro người nộp thuế, không ban hành dưới chế độ mật như đã thực hiện trước đây (do bộ tiêu chí đánh giá rủi ro trong quản lý thuế không thuộc danh mục văn bản mật của Bộ Tài chính).

Quy định này nhằm mục tiêu đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đánh giá người nộp thuế, đồng thời cũng để người nộp thuế tự so chiếu các tiêu chí đánh giá để hoàn thiện, từ đó nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế sẽ có trách nhiệm ban hành các chỉ số tiêu chí nhằm thực hiện mục tiêu giúp cho cơ quan Thuế triển khai công tác quản lý rủi ro được linh hoạt, chủ động trong việc thay đổi các chỉ số tiêu chí cho phù hợp với thực tế quản lý thuế trong từng thời kỳ; góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính không cần thiết cho cơ quan quản lý cấp bộ.

Việc đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với người nộp thuế và kết quả xếp hạng người nộp thuế là một trong những tiêu chí phân tích rủi ro trong các nghiệp vụ quản lý thuế. Kết quả phân tích rủi ro mang tính kế thừa, kết quả đánh giá ở khâu trước là một phần của tiêu chí đánh giá ở khâu sau.

Sẽ công khai các tiêu chí về phân loại doanh nghiệp, cá nhân có rủi ro về thuế ảnh 1

Các tiêu chí về phân loại mức độ rủi ro về thuế sẽ được công khai

Liên quan đến phân tích rủi ro, phân loại rủi ro để áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp, Thông tư hướng dẫn phân ra các nhóm tiêu chí cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhóm tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế: chủ yếu dựa trên việc phân tích về tính tuân thủ khi kê khai hồ sơ khai thuế, nộp thuế có đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn hay không.

Căn cứ các nhóm tiêu chí đó, cơ quan thuế sẽ phân loại người nộp thuế theo các mức độ tuân thủ pháp luật thuế bao gồm: Tuân thủ cao; Tuân thủ trung bình; Tuân thủ thấp; Không tuân thủ…

Thứ hai, nhóm tiêu chí phân loại rủi ro người nộp thuế: cơ bản dựa trên việc đánh giá tổng thể các thông tin chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

Theo đó, đối với rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp sẽ phân loại theo 5 hạng, gồm: Hạng 1: Người nộp thuế rủi ro rất thấp; Hạng 2: Người nộp thuế rủi ro thấp; Hạng 3: Người nộp thuế rủi ro trung bình; Hạng 4: Người nộp thuế rủi ro cao; Hạng 5: Người nộp thuế rủi ro rất cao.

Riêng đối với “Hạng 6. Người nộp thuế thành lập dưới 12 tháng” quy định tại Thông tư số 204, đã được lược bỏ trong quy đình mới.

Mức độ rủi ro người nộp thuế là cá nhân được phân loại theo các mức: Rủi ro cao; Rủi ro trung bình; Rủi ro thấp.

Thứ ba, nhóm tiêu chí phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế theo các nghiệp vụ quản lý thuế: là nhóm các tiêu chí được đưa ra phù hợp với từng yêu cầu nghiệp vụ quản lý thuế theo từng địa bàn, từng thời kỳ khác nhau...

Tin cùng chuyên mục