Sẽ có 70 trường cao đẳng chất lượng cao được quốc tế công nhận vào năm 2025

  • 16/10/2019 12:41
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025 Việt Nam sẽ có khoảng 70 trường cao đẳng chất lượng cao được quốc tế công nhận.
Sẽ có 70 trường cao đẳng chất lượng cao được quốc tế công nhận vào năm 2025

Theo đề án được phê duyệt, mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 40 trường cao đẳng chất lượng cao và đến năm 2025, có khoảng 70 trường cao đẳng chất lượng cao.

Các trường cao đẳng chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số ngành, nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.

Để hoàn thành mục tiêu trên, đề án đưa ra một số giải pháp. Cụ thể, Nhà nước sẽ xây dựng và ban hành các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao về quy mô đào tạo; trình độ nhà giáo; gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo; quản trị nhà trường; trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo.

Trường được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao khi đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đáp ứng các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao.

Đồng thời, Nhà nước sẽ lựa chọn một số trường cao đẳng có năng lực đào tạo tốt, gần đáp ứng các tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao để có kế hoạch, lộ trình hỗ trợ đầu tư, tăng cường năng lực đào tạo và được đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao theo mục tiêu của đề án.

Về cơ chế, chính sách phát triển trường cao đẳng chất lượng cao, Nhà nước sẽ có cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các trường cao đẳng (công lập và tư thục) tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực đào tạo theo tiêu chí của trường cao đẳng chất lượng cao; khuyến khích, ưu tiên các doanh nghiệp trực tiếp cùng với nhà trường tổ chức đào tạo một số ngành, nghề trọng điểm gắn với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Các trường được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao được Nhà nước ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ đào tạo giáo dục nghề nghiệp từ ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục