Sẽ có 13 cảng cạn vào năm 2020

  • 18/12/2011 22:57
  • 0 bình luận
  • Hạ Quỳnh
  • In bài
(ANTĐ) - Đó là quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, miền Bắc hình thành 5 cảng cạn tại khu vực kinh tế ven biển gồm hành lang kinh tế Hà Nội - Lào Cai; hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn; khu vực kinh tế Tây Bắc Hà Nội; khu vực kinh tế Đông Nam Hà Nội.

Miền Trung - Tây Nguyên hình thành 5 cảng cạn tại khu kinh tế Nghi Sơn; hành lang kinh tế đường 8, đường 12A; hành lang kinh tế đường 9; khu vực kinh tế Đà Nẵng - Huế; hành lang kinh tế đường 19.

Miền Nam hình thành 3 cảng cạn tại khu vực kinh tế Đông Bắc TP Hồ Chí Minh; khu vực kinh tế Tây Nam TP Hồ Chí Minh; khu vực kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng cũng đưa ra, đến năm 2020 hệ thống cảng cạn đạt công suất khoảng 6 triệu TEU/năm, trong đó: miền Bắc đạt 1,2 triệu TEU/năm, miền Trung đạt 600.000 TEU/năm và miền Nam đạt 4,2 triệu TEU/năm.

Tin cùng chuyên mục