Xe+

Sẽ cấp đổi, giấy phép lái xe qua bưu điện

  • 28/03/2016 11:28
  • 5 bình luận
  • Ngân Tuyền
  • In bài

ANTĐ - Tới đây, người dân có nhu cầu đổi GPLX vật liệu PET, ngoài việc thực hiện trên mạng có thể đổi GPLX qua đường bưu điện.

Bộ GTVT vừa đồng ý với đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi và trả GPLX do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các Sở GTVT có cơ chế phối hợp với bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong việc triển khai thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi và trả kết quả GPLX cho người dân có nhu cầu tại các điểm phục vụ của bưu điện trên phạm vi toàn quốc dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các Sở GTVT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và giảm áp lực thực hiện thủ tục hành chính tại các Sở GTVT.

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc phối hợp triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ đổi bằng lái xe bước đầu đã đạt được một số hiệu quả như: giảm chi nguồn ngân sách đầu tư trang thiết bị và nhân lực đối với thủ tục đổi GPLX với địa phương; tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, được xã hội ủng hộ; giảm áp lực đáng kể tại bộ phận đổi GPLX đặt tại Sở GTVT.
Ngành GTVT sẽ tiến tới đổi GPLX vật liệu PET qua bưu điện

Ngành GTVT sẽ tiến tới đổi GPLX vật liệu PET qua bưu điện

​Ngành GTVT sẽ tiến tới đổi GPLX vật liệu PET qua bưu điện

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã thành lập các tổ công tác lưu động đến các khu vực làng, bản miền núi, vùng sâu, vùng xa để tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe cho người dân, trả giấy phép lái xe tại nhà được người dân đánh giá tốt.

Các Sở GTVT cần đảm bảo thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính để cử cán bộ, công chức đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các vị trí tiếp nhận hồ sơ trên.

Tổng công ty bưu điện Việt Nam và Sở GTVT phải có thỏa thuận, cam kết quy định trách nhiệm và nghĩa vụ giữa các bên liên quan bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ cũng lưu ý việc phối hợp triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe giữa Sở GTVT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phải công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và thực hiện theo lộ trình chuyển đổi sang GPLX bằng vật liệu PET.

Tin cùng chuyên mục