Sẽ bổ sung thêm các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội

  • 14/07/2017 17:07
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Bên cạnh lương tháng, sẽ có thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động được bổ sung làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).
Sẽ có thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động được bổ sung làm cơ sở đóng BHXH

Sẽ có thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động được bổ sung làm cơ sở đóng BHXH

Kể từ ngày 1-1-2018, nhiều khoản thu nhập của người lao động sẽ được bổ sung làm cơ sở tính đóng BHXH. Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc.

Cụ thể, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH. Theo đó, từ ngày 1-1-2016 đến hết ngày 31-12-2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Phụ cấp lương chính là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Nhưng từ 1-1-2018, ngoài những khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành, sẽ bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc. Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Tuy nhiên, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ… 

Tin cùng chuyên mục