Sẽ ban hành quy trình giám định đặc thù đối với các vụ xâm hại trẻ em

  • 12/10/2020 15:08
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, trong đó có nội dung phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, trong đó xác định các giải pháp chủ yếu của Quốc hội và giao nhiệm vụ cụ thể cho Chính phủ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác này.

Nghị quyết xác định Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em; giao nhiệm vụ cho Chính phủ rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật có liên quan đến trẻ em, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, yêu cầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an ban hành quy định về điều tra thân thiện trong các vụ án xâm hại trẻ em, đẩy mạnh triển khai mô hình “Phòng điều tra thân thiện” tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em cho điều tra viên; chỉ đạo Bộ Y tế trong năm 2020 ban hành quy trình giám định đặc thù đối với các vụ xâm hại tình dục trẻ em...

Để tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, trong đó có nội dung phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng nội dung chi và mức chi phù hợp đối với các hoạt động bảo vệ trẻ em.

Tin cùng chuyên mục