SCB có bước tiến sau 1 năm hợp nhất

  • 22/03/2013 17:17
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Sau 1 năm thực hiện tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã từng bước tháo gỡ khó khăn về thanh khoản và đạt được những bước tiến tích cực.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ngân hàng SCB - (được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng TMCP là: Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất), sau 1 năm thực hiện tái cơ cấu đã từng bước tháo gỡ khó khăn về thanh khoản do 3 ngân hàng TMCP trước đó để lại và đạt được những bước tiến tích cực.

SCB đã cải thiện đáng kể tình trạng thanh khoản, năng lực tài chính thông qua các giải pháp tăng vốn điều lệ, huy động vốn đầu tư nước ngoài, củng cố giá trị tài sản đảm bảo, đẩy mạnh xử lý nợ. Nhờ đó, trong năm 2012, huy động vốn từ nền kinh tế của SCB đã tăng 35,9% và tăng 7% trong 2 tháng đầu năm 2013.

Đến nay, SCB đã bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước, chi trả bình thường đối với các khoản tiền gửi của nhân dân cũng như các khoản nợ vay tái cấp vốn của NHNN.

Dưới dự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ của NHNN, SCB hiện đang thúc đẩy thực hiện các giải pháp cơ cấu tổng thể, bao gồm cơ cấu lại các khoản tiền vay/tiền gửi của các TCTD và tổ chức tài chính nhận ủy thác của TCTD.

NHNN cũng cho biết, cơ quan này đã chủ trì cuộc họp với các tổ chức tín dụng chủ nợ của SCB để thống nhất nguyên tắc cơ cấu lại khoản tiền vay/tiền gửi của các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính nhân ủy thác của tổ chức tín dụng tại SCB.


Tin cùng chuyên mục