Sắp hết thời "lách luật" thông qua đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài

  • 24/09/2020 11:06
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đang lấy ý kiến về quy định điều kiện nhà đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản phải là pháp nhân, để tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản nhằm định cư ở nước ngoài.
Sắp hết thời "lách luật" thông qua đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài ảnh 1

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam ngày càng được mở rộng

Bộ KH-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, một trong những điểm mới của dự thảo này là quy định về kinh doanh bất động sản.

Dự thảo quy định, điều kiện kinh doanh bất động sản ra nước ngoài là nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo Bộ KH-ĐT, nhằm hạn chế những rủi ro "lách luật" trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của cá nhân, Luật Đầu tư năm 2020 đã quy định kinh doanh bất động sản là lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài có điều kiện.

“Việc quy định điều kiện nhà đầu tư phải là pháp nhân sẽ giúp công tác quản lý nhà nước thuận lợi và chặt chẽ hơn, tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài mà không nhằm mục tiêu đầu tư, kinh doanh”- tờ trình dự thảo nêu rõ.

Dẫn chiếu theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020, dự thảo Nghị định bổ sung quy định các trường hợp cá nhân không được đầu tư ra nước ngoài gồm: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước; Người chưa thành niên, người bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, biện pháp xử lý hành chính… đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cơ quan soạn thảo cho rằng, pháp luật hiện hành không hạn chế đối với cá nhân đầu tư ra nước ngoài, tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết phải hạn chế để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật Việt Nam, cũng như đảm bảo hạn chế rủi ro về pháp lý, an ninh.

“Việc bổ sung quy định nêu trên là cần thiết, phù hợp và thống nhất với các pháp luật trong nước về cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân đội; đảm bảo cá nhân khi đầu tư ra nước ngoài đã có đầy đủ tư cách pháp lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quy định nêu trên cũng giúp hạn chế các trường hợp cá nhân đang có vấn đề ràng buộc trong nước khi đầu tư ra nước ngoài để hạn chế những rủi ro có thể có như tẩu tán tài sản…”- Bộ KH-ĐT nhấn mạnh.

Tính đến hết tháng 7/2020, Việt Nam có 1.741 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 22,9 tỷ USD. Vốn đã thực hiện đạt khoảng 9,65 tỷ USD. Trong đó, riêng giai đoạn 2006 đến nay, số lượng dự án và số vốn đăng ký chiếm tỉ lệ lần lượt là 90,1% và 97,4% tổng vốn đăng ký. Riêng từ 2015 đến nay, số lượng dự án đã chiếm 45% tổng số dự án lũy kế mặc dù vốn đăng ký chỉ chiếm 14,6% tổng vốn đăng ký.

Các dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn này cũng có những thay đổi theo hướng đa dạng hơn về thị trường, lĩnh vực, hình thức đầu tư. Bên cạnh thế mạnh trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp, thăm dò khai thác dầu khí, kinh doanh thương mại, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã chuyển sang kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp, cung cấp dịch vụ các loại.

Tin cùng chuyên mục