Sắp công khai 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất năm 2019

  • 09/10/2020 17:02
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Tổng cục Thuế sắp công khai thông tin 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (V.1000) năm 2019.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, cơ quan này sẽ xác định danh sách xếp hạng V.1000 trên cơ sở mức nộp thuế TNDN vào NSNN của các doanh nghiệp hàng năm, không xem xét đến tính tuân thủ pháp luật thuế.

“Danh sách xếp hạng V 1.000 không nhằm mục đính tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý vi phạm theo đúng quy định” – Tổng cục Thuế cho biết.

Theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V. 1000 năm 2019 chiếm 61,5% tổng thu NSNN về thuế TNDN, bằng 118,1% so với số đã nộp các doanh nghiệp trong danh sách V.1000 năm 2018.

Sắp công khai 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất năm 2019 ảnh 1

Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất năm 2019 không nhằm tôn vinh doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Trong đó, có 738 doanh nghiệp có 2 năm liên tiếp thuộc danh sách V. 1000 của năm 2019 và V. 1000 của năm 2018; có 485 doanh nghiệp có 4 năm liên tiếp thuộc danh sách V.1000 của năm 2019, 2018, 2017 và 2016.

Trong khi đó, có 262 doanh nghiệp trong danh sách V.1000 năm 2018 bị loại ra, đồng thời có 262 doanh nghiệp bổ sung vào danh sách V. 1000 năm 2018.

Qua rà soát 262 doanh nghiệp bị loại ra khỏi V.1000 năm 2019 là do trong năm 2018 số thuế của các đơn vị này phát sinh từ các hoạt động không thường xuyên như chuyến nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, hoạt động khác; doanh nghiệp nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền; doanh nghiệp bị sáp nhập, chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức (từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc), kết thúc hoặc chuẩn bị kết thúc hợp đồng trong năm 2019.

Số còn lại là do nguyên nhân số nộp năm 2019 nhỏ hơn số nộp năm 2018 và không đạt ngưỡng V.1000 năm 2019; số thuế TNDN theo quyết toán năm 2019 lớn nhưng doanh nghiệp thực hiện nộp trong năm 2020; Số thuế nộp thừa từ năm 2018 chuyển sang bù trừ với số phát sinh năm 2019 nên số thuế nộp trong năm 2019 ít; Số thuế năm 2018 lớn do nộp cho cả thuế TNDN của năm 2017 chưa nộp; Doanh nghiệp giảm quy mô, giảm hiệu quả hoạt động SXKD; dự án đã hoàn thành; năm 2019 doanh nghiệp được miễn giảm thuế; doanh nghiệp thay đổi mô hình hoạt động; nộp chủ yếu cho phát sinh năm 2018; doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề đặc thù (xây dựng, bất động sản...) có doanh thu, thu nhập không ổn định giữa các năm.

Đối với 262 doanh nghiệp bổ sung vào V.1000 năm 2019 do các nguyên nhân như: doanh nghiệp nộp cho hoạt động phát sinh không thường xuyên (chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, hoạt động khác); nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2019; Doanh nghiệp tính đến 2019 đã hết thời gian hưởng ưu đãi, miễn giảm; hết thời kỳ chuyển lỗ bắt đầu phải nộp thuế TNDN từ năm 2019. Một số doanh nghiệp tăng vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh tăng hiệu quả hoạt động dẫn đến tăng doanh thu, thu nhập 2019, doanh nghiệp hoàn thành dự án, nghiệm thu công trình đi vào hoạt động chính thức.

Tin cùng chuyên mục