Sáng nay, Hà Nội bầu hàng loạt chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP khoá XVI

  • 23/06/2021 06:19
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP Hà Nội bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Trong đó, có Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch HĐND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP…

Sáng nay (23-6), HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, kỳ họp thực hiện các nội dung: Ủy ban Bầu cử Thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TP và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP sẽ nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP; xem xét, thông qua nghị quyết về số lượng Ủy viên các ban HĐND TP; xem xét, thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND TP trong năm 2021.

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố gồm:

Các chức danh của HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026: Chủ tịch HĐND TP; các Phó Chủ tịch HĐND TP; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban HĐND.

Các chức danh của UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026: Chủ tịch UBND TP; các Phó Chủ tịch UBND TP; các Ủy viên UBND TP.

Bên cạnh công tác nhân sự, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND trong năm 2021; việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị…

Cuối tháng 5/2021, TP Hà Nội đã tiến hành bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả được Ủy ban Bầu cử thành phố công bố ngày 27/5, Hà Nội có 95 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV là ông Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP khóa XV là bà Phùng Thị Hồng Hà đều có tên trong danh sách trúng cử khóa mới.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội hiện nay gồm: Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; 6 Phó Chủ tịch UBND TP là các ông Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng.

Tin cùng chuyên mục