Sản phẩm vay tiêu dùng phải có thông tin rõ ràng, dễ hiểu

  • 26/09/2014 15:17
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Tất cả các thông tin quảng cáo đối với từng sản phẩm tín dụng tiêu dùng phải được công bố đầy đủ, trung thực, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.

Sản phẩm vay tiêu dùng phải có thông tin rõ ràng, dễ hiểu ảnh 1
Tín dụng tiêu dùng có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế


Cung cấp đủ thông tin trước khi ký hợp đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng tiêu dùng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tại Việt Nam, tín dụng tiêu dùng chủ yếu được cung cấp bởi ngân hàng thương mại và công ty tài chính.

Thực tiễn hoạt động và yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng tiêu dùng của 2 loại hình tổ chức tín dụng này, cần phải có văn bản quy phạm pháp luật riêng điều chỉnh phù hợp với đặc thù và phân khúc thị trường.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có văn bản pháp luật riêng hướng dẫn hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng. Chính vì vậy, NHNN đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính và đang xin ý kiến đóng góp.

Dự thảo Thông tư quy định, hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng cá nhân là người tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu, mục đích tiêu dùng của khách hàng, dưới các hình thức cho vay trả góp, cho vay thấu chi qua thẻ tín dụng, phát hành thẻ mua hàng. 

Với quảng cáo và thông tin quảng cáo sản phẩm tín dụng tiêu dùng phải bao gồm các nội dung tối thiểu là tên sản phẩm tín dụng tiêu dùng, mức lãi suất cho vay, phương pháp tính lãi suất, các loại phí, chi phí liên quan đến sản phẩm, hình thức thanh toán...

Trước khi ký kết hợp đồng tín dụng tiêu dùng, công ty tài chính có trách nhiệm phải cung cấp và giải thích đầy đủ các thông tin về công ty, nội dung, điều kiện, lãi suất cho vay, cách tính lãi suất, lãi quá hạn, các loại phí khi không trả nợ đúng hạn, quyền và nghĩa vụ về việc thanh toán trước hạn...

Cũng theo Dự thảo, lãi suất cho vay tiêu dùng do công ty tài chính và khách hàng thoả thuận trên cơ sở khả năng trả nợ của khách hàng, phù hợp với chính sách, quy định về lãi suất của NHNN.

Lãi suất cho vay tiêu dùng, cách tính lãi suất, lãi suất quá hạn phải được niêm yết rõ ràng, công khai. Lãi suất quá hạn do công ty tài chính ấn định hoặc thoả thuận với khách hàng và phải được ghi trong hợp đồng tín dụng tiêu dùng nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay tiêu dùng thực tế.

Xu hướng ngân hàng thành lập công ty tài chính 

Hiện nay, các tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô…) đều thực hiện cho vay tiêu dùng. 

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng tiêu dùng của các loại hình tổ chức tín dụng có sự khác biệt về sản phẩm, đối tượng khách hàng, cách thức tiếp cận khách hàng, hạn mức cho vay, thời hạn cho vay, quản trị rủi ro. 

Thông thường khách hàng vay tiêu dùng từ công ty tài chính, là các khách hàng đại chúng (phi chuẩn) có thu nhập trung bình, thấp, chưa có lịch sử tín dụng hoặc điểm tín dụng thấp, khó tiếp cận dịch vụ ngân hàng... Đây là phân khúc khách hàng mà ngân hàng không hướng tới.

Hiện một số ngân hàng cũng hướng đến nhóm đối tượng khách hàng nói trên. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, hạn chế rủi ro trong việc cung cấp tín dụng tiêu dùng đối với phân khúc khách hàng phi chuẩn, trong thời gian qua một số ngân hàng thương mại đã và đang xúc tiến việc thành lập công ty tài chính hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu dùng.

Thông tin từ NHNN cho biết, Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP Hồ Chí Minh (HDBank) mua lại Công ty Tài chính Việt Société Générale, Nngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mua lại công ty tài chính Than Khoáng sản và chuyển đổi hoạt động của các công ty tài chính này tập trung vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng.

Bên cạnh đó, một số tổ chức, tập đoàn nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng cũng đang xúc tiến việc thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

Đây được xem là giải pháp khả thi để tái cơ cấu công ty tài chính, một mặt, đáp ứng được nhu cầu thành lập công ty tài chính tín dụng tiêu dùng của các tổ chức tài chính nước ngoài, ngân hàng thương mại, mặt khác, thúc đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Tin cùng chuyên mục