Rút quy định cấm học sinh bình luận dung tục trên mạng

  • 05/05/2016 16:11
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài

ANTĐ - Sau khi rà soát lại quy định trong Quy chế công tác sinh viên vừa ban hành ngày 5-4, trong đó có đưa ra những hành vi cấm sinh viên không được làm, Bộ GD-ĐT đã rút lại quy định này và thay thế bằng nội dung thực hiện theo Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT vừa chính thức đính chính Điều 6, chương II của Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định các hành vi sinh viên không được làm. Điều khiến dư luận băn khoăn trong các văn bản này là quy định cấm sinh viên không được đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên internet… có kiểm soát được không, có trồng chéo với các quy định khác không?

Rút quy định cấm học sinh bình luận dung tục trên mạng ảnh 1

Bộ GD-ĐT rút lại quy định các hành vi không được làm trong Quy chế công tác sinh viên mới ban hành

Sau khi rà soát, Bộ đã ra văn bản mới ghi rõ: "Các hành vi sinh viên không được làm thực hiện theo quy định tại Điều 88 Luật Giáo dục, Điều 61 Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan". Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, Điều 88 quy định "Các hành vi người học không được làm", cụ thể: "Người học không được có các hành vi: Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục và người học khác; Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng".

Điều 61 Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 quy định các hành vi người học không được làm bao gồm: xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác; Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong cơ sở giáo dục đại học hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật".

Tin cùng chuyên mục