Rút ngắn thời gian cấp Thẻ công chứng viên chỉ còn 7 ngày

  • 02/03/2021 11:29
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Thông tư 01/2021/TT-BTP Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Theo đó, từ 26-3, thời gian cấp Thẻ công chứng viên được rút xuống chỉ còn 7 ngày.

Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định về việc đăng ký hành nghề công chứng và cấp Thẻ công chứng viên nêu rõ, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ra quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành (khoản 2 Điều 4 Thông tư 06/2015, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp ghi tên người được đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên hành nghề tại địa phương (sau đây gọi là Danh sách công chứng viên) và cấp Thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, theo quy định mới, thời gian cấp thẻ công chứng viên đã giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.

Cũng theo Thông tư 01/2021, hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên gồm: Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng; Quyết định bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại công chứng viên; Giấy tờ chứng minh công chứng viên là hội viên Hội công chứng viên tại địa phương; Về hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên; Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại…

Đặc biệt, so với quy định hiện nay, Thông tư 01 đã bổ sung thêm 1 số loại giấy tờ chứng minh người được miễn đào tạo nghề công chứng như:

Quyết định bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Giấy chứng minh thẩm phán, kiểm sát viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 5 năm trở lên (bổ sung thêm quyết định bổ nhiệm lại);

Quyết định bổ nhiệm chức danh (trước đây là phong hàm) Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật, Bằng tiến sĩ luật; trường hợp Bằng tiến sĩ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được công nhận văn bằng theo quy định (bổ sung thêm trường hợp bằng tiến sĩ được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài);

Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư kèm theo giấy tờ chứng minh thời gian hành nghề luật sư từ 5 năm trở lên (trước đây đang quy định giấy xác nhận của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư về thời gian hành nghề luật sư)…

Tin cùng chuyên mục