Rút ngắn quy trình cấp “sổ đỏ”

  • 21/06/2011 23:31
  • 1 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
(ANTĐ) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Theo đó, thời gian giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn không quá 33 ngày thay vì 50 ngày như quy định trước đây.

Trong đó, thời gian giải quyết các công việc tại UBND cấp xã không quá 10 ngày làm việc; tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐK) không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; tại cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở, xây dựng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến của VPĐK. Thời gian thực hiện việc ký giấy chứng nhận của UBND cấp huyện là không quá 3 ngày làm việc.

Tin cùng chuyên mục