Thông báo đấu giá tài sản Khu Đồng Sau, thôn 8, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

0
ANTD.VN - Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản Khu Đồng Sau, thôn 8, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá:             

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 73a, tờ bản đồ số 00, có diện tích 133 m2, tại địa chỉ: Khu Đồng Sau, thôn 8, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 083727, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: H.02972/QSDĐ/3481/QĐ-UB do UBND huyện Thạch Thất cấp ngày 21/9/2009 cho ông Nguyễn Doãn Sản và bà Nguyễn Thị Xuyên; ông Nguyễn Doãn Xuất nhận thừa kế và tặng cho quyền sử dụng đất được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Thất xác nhận ngày 24/8/2011.

Giá khởi điểm: 720.251.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu, hai trăm năm mươi mốt nghìn đồng). Tiền đặt trước: 140.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm bốn mươi triệu đồng/hồ sơ).

Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 73b, tờ bản đồ số 00, có diện tích 90m2, tại địa chỉ: Thôn 8, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 466452, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 00224/QSDĐ/171/TTV do Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cấp ngày 25/02/2011 cho ông Nguyễn Doãn Xuất và bà Nguyễn Thị Thắm.

Giá khởi điểm: 502.688.000 đồng (Năm trăm linh hai triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm triệu đồng/hồ sơ).

Giá bán các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá

- Thời gian đăng ký xem tài sản; xem tài sản; xem giấy CNQSDĐ và tài liệu liên quan: Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 05/6/2018.

- Địa điểm xem tài sản: Tại địa chỉ các tài sản nêu trên. 

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 08/6/2018 tại trụ sở Công ty.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty.

- Thời gian nộp tiền đặt trước, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/6/2018 đến trước 16h00 ngày 08/6/2018.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tài sản thứ nhất: Vào 13h30 ngày 11/6/2018; Tài sản thứ hai: 15h30 ngày 11/6/2018 tại trụ sở Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Hưng, địa chỉ: 22 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.  

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, phương thức trả giá lên.                                 

(Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc)

Mọi chi tiết liên hệ tại: Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Hưng.

- Địa chỉ: Số 22 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 02462.861.568 - 0972.603.132 – Email: daugiathanhhung@gmail.com

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top