Rà soát người tham gia BHXH qua dữ liệu của cơ quan thuế

  • 03/03/2019 08:11
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố việc khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố việc khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, việc ban hành công văn này căn cứ theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN (gọi chung là BHXH); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, trong đó có hướng dẫn khai thác, phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo đó, sau khi nhận được dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, các phòng, ban chuyên môn của BHXH các tỉnh, thành yêu cầu doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH cho người lao động; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra nếu doanh nghiệp không đăng ký tham gia hoặc tham gia đóng BHXH không đầy đủ, không đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định tình trạng doanh nghiệp giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận... để đôn đốc đóng, chốt số tiền phải đóng và tiền chậm đóng đến thời điểm doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Nếu doanh nghiệp chây ì đóng BHXH cho người lao động, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất. Trong trường hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, cần ưu tiên hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng.

Chậm nhất đến ngày 31/12/2019 cần hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; thanh tra đối với các doanh nghiệp trốn đóng và các doanh nghiệp đóng không đủ số người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH nhưng trốn đóng từ năm 2019 trở về trước.

Ngoài ra hằng năm, các cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện đôn đốc, rà soát, cập nhật kết quả trên phần mềm quản lý doanh nghiệp do cơ quan Thuế cung cấp và các doanh nghiệp phát sinh mới theo quy định, 6 tháng/lần tổng hợp, đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện.

Tin cùng chuyên mục