Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục

  • 06/08/2020 14:43
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Các bộ, cơ quan ngang bộ cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổng cục và các đơn vị trực thuộc, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc tinh gọn, hiệu quả.
Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá mô hình tổ chức và đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục. 

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổng cục, tổ chức tương đương tổng cục và các đơn vị trực thuộc, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc tinh gọn, hiệu quả.

Bộ VH-TT&DL phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8196/VPCP-TCCV ngày 12 tháng 9 năm 2019 về việc xây dựng Đề án chuyển Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ VH-TT&DL về thành phố Hà Nội.

Báo cáo kết quả rà soát của các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 28/8/2020 để tổng hợp, xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục