Ra mắt sách "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019)"

  • 14/08/2019 15:11
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Hòa
  • In bài
ANTD.VN - Nhà xuất bản Thông tấn vừa giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)”.

Cuốn sách ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bìa sách "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Bìa sách "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Với gần 400 bức ảnh sinh động, phong phú, được tuyển chọn từ nhiều nguồn trong từng giai đoạn lịch sử, cuốn sách tập trung giới thiệu những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt chặng đường lịch sử 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu hoàn thành tâm nguyện của Người: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sách dày 280 trang, song ngữ Việt – Anh. Nội dung sách được chia làm 3 phần: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử; Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với cuốn sách ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Thông tấn mong muốn cuôn sách sẽ là nén tâm nhang thành kính dâng lên Người, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại lời căn dặn của Người, tự soi lại mình, qua đó góp phần bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tin cùng chuyên mục