Ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov

  • 24/07/2020 15:13
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Cổng hỗ trợ thanh toán dịch vụ công quốc gia PayGov đã được ra mắt và kết nối với 9 trung gian thanh toán, thử nghiệm kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến một số bộ, ngành.

Ngày 24/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán dịch vụ công quốc gia (PayGov).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết: “Việc Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển, sớm đưa vào sử dụng Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, sử dụng PayGov hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 và giúp người dân thanh toán dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, cổng PayGov sẽ không làm chức năng thanh toán mà thực hiện chức năng tạo lập nền tảng hỗ trợ cho các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các Bộ, ngành, địa phương kết nối với các hệ thống trung gian thanh toán.

Theo Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cổng PayGov sẽ giải quyết 3 vấn đề.

Thứ nhất là vấn đề về kết nối, theo đó cổng dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương chỉ cần kết nối với Cổng PayGov là có thể sử dụng các tiện ích của tất cả các trung gian thanh toán.  Các trung gian thanh toán cũng chỉ cần kết nối đến Cổng PayGov là có thể tiếp cận, cung cấp dịch vụ cho tất cả các bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, Cổng PayGov cũng cung cấp công cụ hỗ trợ, giải quyết vấn đề về tra soát, đối soát, quyết toán giữa các bên liên quan; đặc biệt là hỗ trợ đối soát, quyết toán một cách tự động với kho bạc.

Thứ ba, PayGov không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh toán cho dịch vụ công trực tuyến mà còn có thể mở rộng đáp ứng nhu cầu thanh toán trực tuyến của người dân đối với các dịch vụ, tiện ích khác như: y tế, giáo dục, điện, nước…

Cổng PayGov sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu đặt ra trong “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, là đến năm 2025, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; đến năm 2030 tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%.

Cục Tin học hóa và 9 trung gian thanh toán ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai Cổng PayGov

Cục Tin học hóa và 9 trung gian thanh toán ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai Cổng PayGov

Tính đến thời điểm hiện tại, Cổng PayGov đã triển khai hợp tác và kết nối với 9 trung gian thanh toán. Tại lễ ra mắt, 9 trung gian thanh toán đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc triển khai Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov.

Thời gian tới, Cổng PayGov sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, hướng đến kết nối với tất cả các trung gian thanh toán tại Việt Nam.

Đến nay, Cổng đã hoàn thành kết nối thử nghiệm với Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh và sẵn sàng đưa vào sử dụng chính thức; đang thực hiện kết nối thử nghiệm với cổng dịch vụ công các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Long An, Thừa Thiên Huế, Hà Giang, Hà Nội…

Tin cùng chuyên mục