Ra mắt chỉ số HNX 30

  • 09/07/2012 17:00
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ra mắt chỉ số HNX 30, đây là chỉ số giá của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường và tính thanh khoản cao nhất. Chỉ số HNX 30 lấy ngày 3-1-2012 là ngày cơ sở và điểm cơ sở là 100.

Phương pháp tính chỉ số HNX 30 là phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng, đồng thời HNX 30 còn sử dụng kỹ thuật giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% để xác định tỷ lệ vốn hóa tối đa. Việc áp dụng tỷ trọng giới hạn vốn hóa nhằm giảm ảnh hưởng của những cổ phiếu có tỷ trọng lớn đối với chỉ số.

Cổ phiếu lựa chọn vào HNX 30 được dựa trên các tiêu chí về thanh khoản, giá trị vốn hóa thị trường và mức độ tập trung của các nhóm ngành (số lượng chứng khoán trong mỗi nhóm ngành không vượt quá 20% số chứng khoán trong rổ chỉ số).

Rổ chỉ số HNX 30 sẽ được đánh giá lại định kỳ 6 tháng/lần. 25 trong số 30 cổ phiếu thành phần có giá trị thị trường điều chỉnh theo tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn duy trì trong rổ chỉ số. 5 cổ phiếu còn lại có thể được thay thế bởi cổ phiếu dự phòng.

Tin cùng chuyên mục