Quyết liệt thanh tra, kiểm tra thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội

  • 19/08/2019 08:17
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, tính đến đầu tháng 8/2019, qua thanh tra, kiểm tra, đã thu về gần 26 tỷ đồng tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm hiểm thất nghiệp.
Thanh tra trao quyết định thanh tra đến đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Thanh tra trao quyết định thanh tra đến đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, Vụ thanh tra - kiểm tra (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn 07 tỉnh (Quảng Ninh, Cần Thơ, Bình Dương, Phú Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam, Cao Bằng).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Cà Mau, Lào Cai và Phú Thọ. Đến nay, đã có kết luận thanh tra tại Bảo hiểm xã hội đối với 06 tỉnh, thành phố (Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Cà Mau, Phú Yên, Bình Dương).

Qua đó, cơ quan thanh tra đã phát hiện 781 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 5.457,3 triệu đồng; 2.855 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 12.713,1 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 67.296,7 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 25.963,1 triệu đồng.

Tại bảo hiểm xã hội địa phương, tính đến hết 15/07, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 12.744 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 4.738 đơn vị; kiểm tra tại 5.475 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 2.531 đơn vị.

Kết quả, phát hiện 15.771 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp những chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 59.134,1 triệu đồng; 14.310 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 13.149,4 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.606.917,5 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 475.762,4 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo hiểm xã hội đã ban hành 392 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 17.236,3 triệu đồng, trong đó đã thu 7.662,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, trong tháng 7/2019, tổng số các đơn vị đã ban hành Quyết định thanh tra đột xuất trên toàn quốc là 710/13.156 đơn vị, đạt tỷ lệ 5,4% so với đơn vị thuộc diện phải thanh tra.

Để nâng cao hiệu quả công tác công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng đến toàn diện, bao quát, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ký quyết định ban hành Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0.

Phần mềm được triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, góp phần hiện đại hoá các hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng phần mềm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra được kỳ vọng sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, giảm tải sử dụng văn bản giấy và sổ sách ghi chép tay; tiết kiệm thời gian cho công chức, viên chức và người lao động trong công tác báo cáo, tổng hợp; hỗ trợ các tiện ích để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng đến toàn diện, bao quát, đồng bộ hơn nữa từ bảo hiểm xã hội cấp huyện đến bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và BHXH Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục