• Thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã mới nhất

    Thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã mới nhất

    ANTD.VN - Quyết định  5548/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất - nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó quy định chi tiết về thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã.