Quyền về bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín

  • 04/12/2008 10:37
  • 1 bình luận
  • LS. Bạch Tuyết Hoa     &n
(ANTĐ) - Một lần chuyển văn phòng tôi phát hiện một đồng nghiệp đã giữ và bóc xem một số thư của khách hàng gửi cho tôi qua đường bưu điện. Vậy tôi xin hỏi quyền về bí mật thư tín của công dân và việc người nào chiếm giữ và đọc thư từ của người khác có phạm tội theo quy định của pháp luật không?

Quyền về bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín

(ANTĐ) - Một lần chuyển văn phòng tôi phát hiện một đồng nghiệp đã giữ và bóc xem một số thư của khách hàng gửi cho tôi qua đường bưu điện. Vậy tôi xin hỏi quyền về bí mật thư tín của công dân và việc người nào chiếm giữ và đọc thư từ của người khác có phạm tội theo quy định của pháp luật không?

Trả lời: Bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín là quyền an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. Quyền này được ghi nhận tại Hiến pháp Việt Nam, được cụ thể hóa bởi những quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là hành vi chiếm đoạt thư tín, điện thoại, telex, fax hoặc các vi phạm khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và vi tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác được quy định tại điều 125 Bộ luật Hình sự như sau:

1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c)  Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Việc đồng nghiệp trong phòng chị cố ý cất giấu và bóc thư gửi riêng cho chị được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông nhưng chưa bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt thư tín được truyền bằng phương tiện viễn thông thì không đủ dấu hiệu cấu thành tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín.

LS. Bạch Tuyết Hoa        

(Văn phòng LS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục