Quy trình, thủ tục đề nghị cấp lại Giấy khai sinh

  • 27/02/2020 09:00
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
  • In bài
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi bị mất Giấy khai sinh bản chính và hiện không còn bản sao. Thời chiến tranh, bố mẹ tôi phải di chuyển liên tục nên không nhớ đã đăng ký khai sinh cho tôi ở đâu. Khi ra phường làm thủ tục xin cấp lại Giấy khai sinh thì cán bộ tư pháp yêu cầu tôi về nơi đăng ký khai sinh xin cấp lại. Tôi phải làm gì để có thể được cấp lại Giấy khai sinh? Hoàng Văn Bốn (Hà Nội)
Đăng ký lại khai sinh được thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP (Ảnh minh họa)

Đăng ký lại khai sinh được thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP (Ảnh minh họa)

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP, việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện theo trình tự, thủ tục dưới đây.

Cụ thể, Điều 24 của Nghị định này quy định: “Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ”. Về thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử thì “Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn”. Như vậy là khi bạn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 24, Nghị định 123/2015/NĐ-CP có nhu cầu đăng ký lại khai sinh thì nộp 1 bộ Hồ sơ đăng ký lại khai sinh và đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn thường trú để thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.

Thủ tục đăng ký lại khai sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 26, Nghị định 123/2015/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm các giấy tờ: Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh; Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó; Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

Nếu việc đăng ký lại khai sinh thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hộ tịch năm 2014.

Luật sư Đặng Văn Sơn (Văn phòng Luật sư Đặng Sơn và Cộng sự Số 31, ngõ 192, đường Tam Trinh, Hà Nội)

Luật sư Đặng Văn Sơn (Văn phòng Luật sư Đặng Sơn và Cộng sự Số 31, ngõ 192, đường Tam Trinh, Hà Nội)

Còn nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương. 

Ngoài ra, khoản 4, Điều 26, Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh. Tiếp đến, khoản 5, Điều 26 cũng quy định, nếu người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó.

Trường hợp hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên. Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 26, Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Từ những quy định trên, bạn cần xem xét đối chiếu xem mình thuộc trường hợp nào để bạn lựa chọn hình thức, cách thức đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật. Như trường hợp của bạn thì bạn cần thu thập thêm các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân của bạn suốt thời gian trước đây, càng nhiều thông tin liên quan càng tốt để cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết yêu cầu của bạn.

Tin cùng chuyên mục