• Sắp có bộ quy tắc ứng xử riêng dành cho nghệ sĩ Việt Nam

    Sắp có bộ quy tắc ứng xử riêng dành cho nghệ sĩ Việt Nam

    ANTD.VN -  Cuối tháng 6 vừa qua, Bộ VHTT&DL hoàn thiện dự thảo “Quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ” và có văn bản gửi các cơ quan chức năng và 6 đơn vị trực thuộc Bộ gồm: Hội Điện ảnh, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Nghệ sĩ sân khấu, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Nhạc sĩ để để nghị tham gia góp ý xây dựng cho dự thảo.