Quy rõ trách nhiệm quận, huyện trong việc chậm trễ cấp "sổ đỏ"

  • 18/07/2017 12:19
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu cấp “sổ đỏ” lần đầu theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ đề ra song vẫn còn không ít bất cập cần tháo gỡ.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến ngày 30-6, toàn thành phố đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 1.320.206 thửa/1.355.510 thửa (đã kê khai, đủ điều kiện cấp “sổ đỏ”), đạt 97,40%; cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu được 196.441 thửa/196.441 thửa, đạt 100%.

Quy rõ trách nhiệm quận, huyện trong việc chậm trễ cấp "sổ đỏ" ảnh 1Hà Nội sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để tăng tốc cấp “sổ đỏ”

Còn nhiều vướng mắc

Mặc dù kết quả cấp “sổ đỏ” lần đầu trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ cao và đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ đề ra, tuy nhiên, UBND TP Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, việc cấp “sổ đỏ” cho một số loại đất trên địa bàn thành phố còn chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Tiến độ công tác đăng ký, kê khai đất đai, cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai chưa đạt mục tiêu đề ra. Nhiều quận, huyện hiện nay đang ở bước tiếp tục tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký, kê khai của người dân; công tác bán nhà cho người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước còn chậm. Công tác quản lý, thống kê, theo dõi đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước còn hạn chế. Đến nay, một số cơ quan tự quản của Trung ương và Hà Nội chưa bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý. Ngoài ra, việc cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp cũng chưa dứt điểm; cấp “sổ đỏ” cho các cơ sở tôn giáo kết quả đạt thấp; vẫn còn tình trạng tồn đọng hồ sơ chưa được giải quyết kịp thời...

Chỉ rõ những vướng mắc trong quá trình xét cấp “sổ đỏ”, UBND TP Hà Nội cho biết, thực tế, nhiều trường hợp người sử dụng đất không có tiền nộp nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định để được cấp “sổ đỏ”), không muốn ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Trong khi đó, cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính của thành phố chưa hoàn thiện, nhiều nơi chưa có bản đồ. Bản đồ địa chính toàn thành phố đến nay chỉ có 3 huyện và 17 phường; một số bản đồ chưa được cập nhật, chỉnh lý thường xuyên, ảnh hưởng đến việc kê khai, cấp “sổ đỏ”. Một số trường hợp người sử dụng đất ổn định nhưng lại nằm trong diện tích đất của một số dự án đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất nhưng đã nhiều năm chưa thực hiện giải phóng mặt bằng (dự án treo). Nhiều trường hợp sử dụng đất trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chưa có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất nhưng lại có vi phạm pháp luật đất đai, không được cấp “sổ đỏ”…

Siết chặt thanh tra công vụ

Để tăng tốc cấp “sổ đỏ” cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh giải pháp tăng cường công tác thanh tra công vụ. Đặc biệt, phải quy rõ trách nhiệm đối với các quận, huyện, thị xã trong việc cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận mà sau ngày 1-7-2017 chưa giải quyết hồ sơ theo quy định.

Cùng đó, cần rà soát đề án vị trí việc làm của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai để bố trí biên chế; đảm bảo trong việc kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và đăng ký biến động theo quy định. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ công tác “đặc nhiệm” nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các quận huyện, UBND TP cũng chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy định cho phù hợp với thực tế của thành phố sau khi có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố để đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo có bản đồ, tài liệu phục vụ công tác đăng ký, kê khai, cấp Giấy chứng nhận theo quy định và quản lý đất đai theo hướng hiện đại, tiên tiến.

Tin cùng chuyên mục