Quỹ phụ huynh nhiều nơi thu ngược quy trình

  • 25/09/2012 23:39
  • 0 bình luận
  • Bảo Anh
  • In bài
ANTĐ - Khảo sát tình hình thu, chi học phí và một số khoản thu khác năm học 2012-2013 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội từ ngày 20-9 đến nay cho thấy, tại nhiều cơ sở giáo dục, quỹ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh chưa được triển khai thu đúng quy trình. 

Theo đó, phần lớn mức thu của quỹ này được đặt ra dựa trên mức thu của năm cũ sau đó ban đại diện cha mẹ học sinh mới xây dựng kế hoạch chi theo kinh phí thu được. Theo đánh giá của đoàn khảo sát, việc triển khai thu quỹ này đang đi ngược quy trình và chứng tỏ phụ huynh chưa nắm đầy đủ điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đoàn công tác của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP kiến nghị các trường cần tăng cường phổ biến tới phụ huynh về các bước xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của từng học kỳ, dự toán mức chi, công khai đến từng phụ huynh để góp ý trước khi huy động đóng góp tự nguyện. Đồng thời, các trường cũng tăng cường giám sát kế hoạch thu chi của các lớp, tránh tình trạng quá chênh lệch các mức thu quỹ phụ huynh như có nơi chỉ 100.000 đồng nhưng có nơi hơn 1 triệu đồng/học sinh/học kỳ.

Tin cùng chuyên mục