Quy hoạch khai thác sông Hồng: Cần có tầm nhìn xa

  • 24/05/2016 16:48
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà khẳng định, trong thời gian sớm nhất, cần đưa ra một quy hoạch có tầm nhìn lớn, có chiến lược lâu dài, để đảm bảo khai thác, sử dụng sông Hồng với lợi ích kinh tế hiệu quả dựa trên điều kiện tự nhiên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT đã thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình” và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, thẩm định đề cương, nội dung, phương án và hồ sơ đồ án Quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và báo cáo Bộ trưởng Bộ TN-MT để làm căn cứ phê duyệt Quy hoạch.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ TN-MT chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng, Bộ TN-MT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Thành lập 4 nhóm chuyên gia để tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các nội dung chuyên sâu để đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch.

Cụ thể, nhóm 1 có nhiệm vụ tổng hợp thông tin số liệu và phân tích, đánh giá những vấn đề về hiện trạng, diễn biến tài nguyên nước và khai thác, sử dụng nước và đề xuất phương án quy hoạch.

Nhóm 2 đánh giá tác động của các phương án quy hoạch, nhất là việc bổ sung thêm các công trình mới đến dòng chảy, hoạt động khai thác, sử dụng nước ở dưới hạ du, thoát lũ, bồi lắng phù sa... bằng mô hình thủy văn, thủy lực.

Nhóm 3 nghiên cứu, đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng và nhóm 4 làm công tác tổng hợp chung các nội dung của Quy hoạch.

Trong cuộc họp gần nhất với lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước (đơn vị được giao chủ trì tham mưu, xây dựng Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình), Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải nhanh chóng mời các nhà khoa học hàng đầu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thuộc lưu vực, tập trung lập Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

Để đáp ứng yêu cầu Thủ tướng giao, Hội đồng thẩm định đề cương đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình” cần có những phương án kịch bản cho công tác đánh giá về các mặt xã hội, kinh tế, văn hóa, lịch sử và an ninh quốc phòng… liên quan đến quy hoạch, khai thác tài nguyên nước sông Hồng.

“Trong thời gian sớm nhất, cần đưa ra một quy hoạch có tầm nhìn lớn, có chiến lược lâu dài, để đảm bảo khai thác, sử dụng sông Hồng với lợi ích kinh tế hiệu quả dựa trên điều kiện tự nhiên. Ngoài việc mời các chuyên gia hành đầu trong nước, nếu cần có thể kiến nghị Thủ tướng cho phép mời cả chuyên gia nước ngoài thẩm định, đánh giá một cách độc lập quy hoạch này”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, dựa trên những kết quả khách quan, chính xác, cần sớm điều chỉnh, ban hành các hành lang pháp lý để áp dụng với mọi điều chỉnh liên quan đến sử dụng tài nguyên sông Hồng.  

Tin cùng chuyên mục