Quy định về việc có Thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám, chữa bệnh trái tuyến

  • 21/03/2019 04:11
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
  • In bài
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi mua bảo hiểm y tế ở Hưng Yên nhưng trong một lần về Nghệ An chơi, bà bị bệnh khá nặng nên phải đưa vào viện điều trị. Khi đưa mẹ nhập viện tôi có xuất trình Thẻ bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân của bà nhưng nhân viên y tế nói phải có giấy giới thiệu ở nơi đăng ký thì mới được hưởng bảo hiểm khi khám chữa bệnh tại đây. Xin hỏi luật sư điều này có đúng không, quy định hiện hành về khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế? Nguyễn Toàn Thắng (Nghệ An)
Quy định về việc có Thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám, chữa bệnh trái tuyến ảnh 1

Khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh không đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu thì không được chi trả bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa) 

Luật sư trả lời:

Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của luật này thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3, Điều 12 của luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 12 của luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm.

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

- 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a, khoản 2, điểm k, khoản 3 và điểm a, khoản 4, Điều 12 của luật này.

- 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

 Nếu người có Thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1, Điều này theo tỷ lệ quy định. 

Luật sư Hoàng Huy Được (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Hoàng Huy Được (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Đối với trường hợp của mẹ bạn, nếu mẹ bạn khám tại bệnh viện tuyến huyện không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì vẫn được giữ nguyên mức hưởng đúng tuyến là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Còn nếu mẹ bạn khám tại bệnh viện tuyến tỉnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì không được chi trả bảo hiểm y tế.

Tin cùng chuyên mục