Quy định về điều chỉnh giá bán điện

  • 23/08/2011 22:23
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
(ANTĐ) - Theo Thông tư số 31/2011/TT-BCT về điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản vừa được Bộ Công Thương ban hành, giá bán điện sẽ được tính toán kiểm tra hàng tháng và điều chỉnh theo sự biến động của 3 thông số:

Là tỷ giá USD/VND, giá nhiên liệu và cơ cấu sản lượng điện phát. Tỷ giá USD/VND được tính bình quân theo ngày, từ ngày điều chỉnh giá bán điện lần trước đến ngày 15 của tháng tính toán. Giá nhiên liệu cũng được tính theo chu kỳ tương tự. Cơ cấu sản lượng điện phát được xác định của các tháng đã qua kể từ lần điều chỉnh trước với tổng sản lượng từ ngày 15 đến hết tháng được dự kiến tính toán. Trước ngày 20 hàng tháng, EVN sẽ tính toán chênh lệch giá bán bình quân căn cứ trên thông số đầu vào cơ bản.

Trong trường hợp giá bán điện tăng bằng hoặc cao hơn 5%, EVN được tự quyết và báo cáo cấp trên xem xét. EVN được quyết định tự tăng giá điện với biến động dưới 5%. Quỹ bình ổn giá điện sẽ được trích lập nếu thông số đầu vào cơ bản giảm. Giá điện chỉ giảm sau khi đã trích lập quỹ bình ổn giá mà giá tính toán vẫn thấp hơn 5% so với giá bán. Thông tư có hiệu lực từ 1-9-2011.

Tin cùng chuyên mục