Quy định mới về cho vay mua nhà ở xã hội: Được vay tối đa bao nhiêu, thời hạn ra sao?

  • 05/04/2021 14:18
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP (Nghị định số 49) sửa đổi một số điểm về vấn đề vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Cụ thể, về mức vốn vay, Nghị định mới quy định, trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà;

Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Như vậy, quy định mới đã bổ sung mức tối đa trong trường hợp vay xây, sửa, cải tạo nhà là 500 triệu đồng.

Về lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ;

Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Trước đó, Nghị định 100 quy định lãi suất cho vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho từng thời kỳ.

Quy định mới về cho vay mua nhà ở xã hội: Được vay tối đa bao nhiêu, thời hạn ra sao? ảnh 1

Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về quản lý phát triển nhà ở xã hội

Về thời hạn cho vay, Nghị định 49 cũng nêu rõ thời hạn tối đa của các khoản vay. Cụ thể, thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Trong quy định cũ tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP chỉ quy định thời hạn tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên (không quy định thời hạn tối đa). Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Về nguồn vốn cho vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng được chỉ định, căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong từng thời kỳ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để cho các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay ưu đãi với lãi suất không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Nghị định cũng bổ sung quy định: Chính phủ sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để cho vay lại đối với tổ chức tín dụng được chỉ định để cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định này.

Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về: Nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị; Tiêu chuẩn, diện tích nhà ở xã hội; Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; Cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; Quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội…

Tin cùng chuyên mục