Quy định mới nhất về đối tượng được ưu tiên tuyển dụng công chức

  • 03/12/2020 11:07
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài

ANTD.VN - Ngày 27/11 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP với nhiều quy định mới về đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức.

Điều 5 Nghị định 138/CP về ưu tiên trong tuyển dụng công chức quy định, đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Ngoài ra còn có người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị, đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B… được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Quy định mới nhất về đối tượng được ưu tiên tuyển dụng công chức ảnh 1

Nhiều quy định mới về đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức sắp được áp dụng

Như vậy, Nghị định đã bổ sung thêm đối tượng được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 tuyển dụng công chức, gồm: Quân nhân chuyên nghiệp phục viên (trước đây chỉ quy định là quân nhân chuyên nghiệp); Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị (bổ sung mới).

Cùng với đó, Nghị định cũng bỏ đối tượng được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2, trong kỳ thi tuyển dụng công chức là đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên, đã hoàn thành nhiệm vụ cũng được cộng 2,5 điểm.

Ngoài ra, Nghị định 138/2020/ NĐ-CP cũng quy định việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Cơ quan tuyển dụng công chức khi xây dựng kế hoạch tuyển dụng phải căn cứ vào các nội dung như số lượng biên chế cần tuyển dụng của vị trí việc làm, hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển...

Bên cạnh việc bổ sung quy định nêu trên, Nghị 138/CP đã bãi bỏ toàn bộ hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tuyển dụng công chức, đó là:

Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cán bộ công chức lãnh đạo.

Không chỉ có vậy, Nghị định này còn bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức…; Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức.

Tin cùng chuyên mục