Quy định đóng góp quỹ xã hội, quỹ từ thiện

  • 04/06/2011 11:58
  • 0 bình luận
  • LS. Bạch Tuyết Hoa
  • In bài
(ANTĐ) - Hỏi: Tại địa bàn dân phố tôi gần đây có một nhóm người thường đi thu quỹ xã hội, quỹ từ thiện... không có giấy tờ pháp lý gì. Họ nói rằng đây là quỹ bắt buộc để ủng hộ cho những việc nọ việc kia và yêu cầu mọi người phải đóng, số tiền do họ ấn định. Tôi xin hỏi các loại quỹ hội từ thiện, quỹ xã hội... có quy định thế nào, có bắt buộc dân phải đóng góp không?

Quy định đóng góp quỹ xã hội, quỹ từ thiện

(ANTĐ) - Hỏi: Tại địa bàn dân phố tôi gần đây có một nhóm người thường đi thu quỹ xã hội, quỹ từ thiện... không có giấy tờ pháp lý gì. Họ nói rằng đây là quỹ bắt buộc để ủng hộ cho những việc nọ việc kia và yêu cầu mọi người phải đóng, số tiền do họ ấn định. Tôi xin hỏi các loại quỹ hội từ thiện, quỹ xã hội... có quy định thế nào, có bắt buộc dân phải đóng góp không?

Lê Viên (Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời: Quỹ xã hội, quỹ từ thiện... được gọi chung là quỹ. “Quỹ”: là tổ chức phi chính phủ có tư cách pháp nhân do một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức tự nguyện dành một khoản tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua hợp đồng, hiến tặng, di chúc, nhằm mục đích hỗ trợ văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các hoạt động vì lợi ích cộng đồng không vì mục đích lợi nhuận, quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, công nhận điều lệ. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và ở nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động theo quy định của điều lệ quỹ và  theo quy định của pháp luật.

Đối với các cuộc vận động quyên góp, vận động tài trợ ở nước ngoài,  trong phạm vi cả nước hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có đề án và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ đồng ý bằng văn bản.

Đối với các cuộc vận động quyên góp, vận động tài trợ giải quyết hậu quả thiên tai, bão lụt, cứu trợ khẩn cấp do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ quyết định và phải báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Điều 21 - Nghị định 148/2007/NĐ-CP).

Nguồn thu của quỹ dựa trên cơ sở: Đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức ở trong nước và nước ngoài. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc từ các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có). Việc đóng góp cho quỹ trên tinh thần tự nguyện không ai có quyền ép buộc hoặc ấn định số tiền nộp quỹ.

LS. Bạch Tuyết Hoa

(VPLS Phúc Thọ - 11, 23 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội)

(VPLS Phúc Thọ - 11, 23 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Tin cùng chuyên mục